Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2022-06-23

Framställan angående bifångster av torsk i västra Östersjön

 

www.sfpo.se

 

 

 

                                                                                           Göteborg den 22 juni 2022

 

Havs- och vattenmyndigheten
[email protected]

 

 

 

 

 

Framställan angående bifångster av torsk i västra Östersjön

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) tillskriver härmed Havs- och vattenmyndigheten med ett förslag rörande bifångster av torsk i västra Östersjön, område 22 – 24.

Situationen för fisket i Öresund och hela västra Östersjön är allvarlig och problematisk mot bakgrund av de fiskemöjligheter som finns.

SFPO anser att den nu gällande bifångstregleringen (40 %) är bra och fungerar väl.

Det är dock ett problem om en fiskare erhåller bifångst av torsk som utgör mer än 40 % av fångsten.

Vi har erfarit att man i Danmark har ett komplement i sin bifångstreglering av torsk som medger fiskare möjlighet att landa ett visst antal kg torsk per dag även om den inte utgör 40 % av den totala fångsten.

SFPO föreslår mot bakgrund härav att torsk som erhålls som bifångst ska få landas och säljas ävensom den inte utgör 40 % av den totala landningen om densamma inte överskrider 100 kg/dag.

Vårt förslag ovan ska ses i ljuset av att fram tills idag så har endast 7 % av bifångstkvoten nyttjats.

 

 

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer