Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2023-01-31

Framställan angående infiskningskrav - Nordsjön, NEZ

 

www.sfpo.se

 

                                                                                       Göteborg den 31 januari 2023

 

                                                                                       Havs- och vattenmyndigheten

                                                                                 [email protected]

 

Länk till dokumentet.

 

 

Framställan angående infiskningskrav - Nordsjön, NEZ

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) tillskriver härmed Havs- och vattenmyndigheten med ett förslag om att inte tillämpa infiskningskraven 2023 vad gäller Nordsjön, NEZ.

Anledningar till framställan är de följande:

- De i år synnerligen segslitna förhandlingarna mellan EU och Norge har ännu inte resulterat i EU-flottans tillträde till NEZ.

- Prisbilden på diesel är sådan att det för inte är förenligt med någon ekonomisk lönsamhet att göra en fiskeresa till Nordsjön, NEZ för vissa fartyg med tilldelning.

- Inte alla fartyg, företrädesvis kvotbåtar till följd av den nuvarande ordningen och ekonomiska realiteter, med tilldelning i NEZ är av sådan beskaffenhet att det utifrån ett sjösäkerhetsperspektiv är lämpligt att kräva att de också ska bedriva fiske där. 

- Samtliga fartyg lever upp till syftet att vara aktiva genom att uppfylla infiskningskrav i Skagerrak/Kattegatt.

SFPO önskar således att Havs- och vattenmyndigheten mot bakgrund av det ovan anförda väljer att likt tidigare år avstå ifrån att tillämpa infiskningskraven vad gäller räka och fisk i Nordsjön, NEZ.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer