Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2022-02-10

Framställan angående införande av ett omedelbart stopp för vadfiske på kustkvoten, sill – Skagerrak/Kattegatt

Göteborg den 10 februari 2022
Havs- och vattenmyndigheten
[email protected]
kopia: [email protected]

 

Framställan angående införande av ett omedelbart stopp för
vadfiske på kustkvoten, sill – Skagerrak/Kattegatt

 

Mot bakgrund av nyttjandegraden och syftet med kustkvoten, sill – Skagerrak/Kattegatt,
framställer härmed SFPO önskemål om att Havs- och vattenmyndigheten omgående inför ett
omedelbart stopp för vadfiske på denna kvot.


Vår önskan är att stoppet ska bestå fram tills september månads utgång innevarande år.

Vi ber Havs- och vattenmyndigheten att skyndsamt hantera denna framställan.

 

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande


Fredrik Lindberg
Ombudsman

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer