Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2022-04-04

Framställan angående öppnande för ett trålfiske i område 22 och 24

 

www.sfpo.se

 

 

 

                                                                                    Göteborg den 1 april 2022

 

                                                                                    Havs- och vattenmyndigheten

                                                                                [email protected]

 

 

Länk till dokumentet

 

 

Framställan angående öppnande för ett trålfiske i område 22 och 24

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

De få kvarvarande trålarna i Skåne kämpar för sin överlevnad och de lider av en allvarlig brist på fiskemöjligheter.

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) tillskriver härmed därför Havs- och vattenmyndigheten med ett förslag om öppnande för ett begränsat trålfiske i område 22 och 24 då vi ser en möjlighet i nuvarande situation.

Förslaget syftar till att möjliggöra för ett fiske efter rödspätta och annan plattfisk i område 22 och 24. Vår tanke är att ett fåtal trålare bör komma i fråga för ett begränsat fiske med rödspättetrål, som enda tillåtna redskap, i område 22 och 24. Erfarenheterna från det projekt som genomfördes våren 2021 visar på en möjlighet att fiska plattfisk med en rödspättetrål, som inte bifångar torsk, se Aqua Reports 2021:16, s. 24 (4.5 Konklusion, p. 2).

Kvoten för rödspätta är för svensk del 489 t 2022. Kvoten höjdes med 25 % till 2022 – beståndssituationen är således god. Kvotnyttjandet 2021 var extremt lågt (endast 4 %) och fram tills idag har endast 2 t fiskats av årets kvot. Här finns således utrymme för ett långsiktigt hållbart fiske av rödspätta och plattfisk.  

Enligt vår uppfattning bör det vara möjligt att snarast öppna upp för ett begränsat trålfiske enligt ovan som inte bifångar oönskade torskkvantiteter.

Om fiskets bedrivande mot förmodan visar sig bifånga torsk i oönskad omfattning bör trålfisket åter stängas.

I område 22 pågår för närvarande ett bra danskt fiske efter rödspätta. Efterfrågan finns och rödspätta kan säljas till ett gott pris.

Om något behöver förklaras i anledning av detta vårt förslag står vi till myndighetens förfogande.

 

 

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer