Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-09-22

Framställan angående regleringen kring VMS

 

Göteborg den 22 september 2020


Havs- och vattenmyndigheten
[email protected]
Kopia fk:
[email protected]

 

Framställan angående regleringen kring VMS

Sveriges Fiskares PO (SFPO) vill framföra önskemål om att Havs- och vattenmyndigheten
agerar för att ändra den nu gällande regleringen kring VMS för fall densamma inte fungerar.

Idag, till skillnad mot situationen när VMS-regleringen infördes, har mer eller mindre alla
båtar AIS A.

AIS A möjliggör övervakning i realtid till skillnad från VMS (en gång i timmen). AIS A är ett
kraftfullare övervakningsinstrument än VMS.

Om en båts VMS inte fungerar ska fiske avbrytas och om den ligger i hamn får fiske inte
påbörjas och detta är fallet oavsett om AIS A finns ombord eller ej.

SFPO anser med bestämdhet att om AIS A finns så ska det vara tillräckligt för att få fortsätta
och påbörja fiske när åtgärder för att reperara VMS:en tagits. Många gånger tar det tid och
dagar att få reparerat en VMS-anläggning och det är då enligt vår syn på saken fullständigt
orimligt att fiske inte får ske om AIA A finns ombord.

SFPO kommer att driva frågan också i EU genom arbetet i de rådgivande nämnderna.

 

Med vänlig hälsning

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande

 

Fredrik Lindberg
Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer