Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-14

Fransmännens fiske efter glasål måste få ett stopp

Sydsvenskan/Åsikt:

Beträffande åldebatten i massmedier: man vill totalförbjuda allt ålfiske på vuxen ål, men tillåta att Frankrike, Spanien och Portugal fortfarande skall tillåtas att tömma havet på glasålen, som är en betydande delikatess i dessa länder där man bland annat gör aladåb av dem.

Glasålarna föds i Sargassohavet. De följer med Golfströmmen upp till Europas atlantkuster. Glasålarna övergår under resan till så kallade gulålar för att vandra upp i våra vattendrag och insjöar. De kan stanna där i (enligt Wikipedia) i 10-25 år. De övergår sedan till blankål/silverål/vandringsål och blir könsmogna. Sedan tar de sig tillbaka till Sargassohavet där de leker och de nya ynglen (glasålen) föds. De vuxna ålarna dör sedan.
På Wikipedia skriver man så här: "Uppmärksamhet riktades mot fransmännens fiske på glasål. I Biscayabuktens kustområden fångas stora mängder glasål. Detta rovfiske på fiskyngel saknar motsvarighet i fiske efter andra arter, där minimimått måste beaktas. Tyvärr har det visat sig politiskt omöjligt att skapa restriktioner för det franska ålfisket".
 
"Alla" ålar har en gång varit glasålar. Och det är dessa som så småningom skall bli vuxna. Rovfiskar man ynglen kan det ju aldrig bli någon vuxen ål! Vari ligger logiken hos politikerna?
Kan det vara så att Bryssel är rädda för att ett stopp på glasålsfiske kan få vissa länder att överväga att backa ur EU?
Så angrip alltid ett problem vid källan. Mitt förslag är: kvotera uttaget av glasål till ett minimum och låt ålarna bli vuxna. Tillåt fiske efter vuxen ål.
 
Dan Gudmundsson
 
Länk till debattinlägget i original: https://www.sydsvenskan.se/2017-12-13/fransmannens-fiske-efter-glasal-maste-fa-ett-stoppArkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer