Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2023-09-11

Grundkurs 2 dagar; SPECIALBEHÖRIGHET FÖR BEFÄLHAVARE PÅ FISKEFARTYG


ÖMC kommer att starta en kurs specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg över 12 meter.

Kursstart 18-19 december.

Vi håller inte denna kurs så ofta, då den är rätt så resurskrävande.

Du som är befälhavare på ett fiskefartyg som har en längd om 12 meter eller mer ska utöver grundbehörigheten (tex fartygsbefäl klass VI) inneha specialbehörighet för tjänstgöring som befälhavare också ha TSFS 2011:116 samt SFS 2011:1533.


Länk till dokumentet samt anmälan.

 

Information från Transporstyrelsen

 

Befälhavare på fiskefartyg

En befälhavare på ett fiskefartyg som har en längd om 12 meter eller mer ska utöver grundbehörigheten (tex fartygsbefäl klass VI) inneha specialbehörighet för tjänstgöring som befälhavare.

Utöver ovanstående ska samtliga i besättningen dessutom ha ett godkänt certifikat för säkerhetsutbildning för fiskefartyg.

Engelsk beteckning är Certificate of Proficiency as Master on Fishing Vessels.

Erhålla specialbehörigheten

För att få specialbehörighet för tjänstgöring som befälhavare på fiskefartyg med en längd om minst 12 meter ska sökanden ha fullgjort en av Transportstyrelsen godkänd utbildning, ej äldre än 5 år.

 

Förnya specialbehörigheten

Giltighetstiden för ett behörighetsbevis om specialbehörighet för tjänstgöring på fiskefartyg kan förlängas om innehavaren har tjänstgjort till sjöss som befälhavare i minst 12 månader under den senaste specialbehörighetens giltighetstid, men sjötiden får inte vara äldre än 5 år. Tjänstgöringen ska ha fullgjorts på ett fiskefartyg över 12 meter.

Eller,

genomgått en ny godkänd utbildning, ej äldre än 5 år.

Giltighetstid

Behörigheten är giltig i 5 år och måste därefter förnyas.
Giltighetstiden framgår av behörighetshandlingen.

 

 

 

Med vänlig hälsning/Best regards

Petter Nystedt

Utbildningsansvarig

ÖMC

email: petter.nystedt@omc.nu

    

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer