Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2022-05-04

HaV inför stopp för fiske efter ål i svenska havsområden.

Beslut om ändrade bestämmelser för ålfiske i havet

HaV inför stopp för fiske efter ål i svenska havsområden. Stopperioden gäller från 1 oktober 2022 till 31 december 2022. Det innebär att fiskereglerna för ål skärps ytterligare.

Havs- och vattenmyndigheten skickade den 18 mars ut en remiss med förslag om ändrade bestämmelser för fiske av ål i havet. Förslaget gällde dels införande av förbudsperiod för fiske efter ål i havet, dels ändrade regler för sumpning av ål. Nedan följer en sammanfattning av de bestämmelser som, efter synpunkter från berörda myndigheter, fiskets organisationer, miljöorganisationer och privatpersoner, beslutats och kommer att träda i kraft den 10 maj 2022.

Fiskeförbud efter ål i havet införs mellan 1 oktober 2022 till 31 december 2022

EU:s ministerråd har under de senaste fem åren, i samband med diskussionerna om nya fiskekvoter i unionens vatten, fattat ett politiskt beslut om att varje medlemsland ska fastställa en sammanhängande förbudsperiod för fiske av ål i havet under tre månader. Förbudet omfattar alla livsstadier av ål och allt fiske i EU:s vatten, inklusive flodmynningarna och ska införas mellan den 1 augusti 2022 och 28 februari 2023.

Enligt EU:s bestämmelser ska medlemsländerna säkra att förbudsperioden införs då vandringen av ål är som störst. Tillägget är ett förtydligande och en skräpning jämfört med tidigare års beslut. Förbudsperioden ska dessutom från i år omfatta all form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det även kommer vara förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden.

Det är Havs- vattenmyndigheten som ansvarar för att fastställa förbudsperioden i nationella föreskrifter. Myndighetens föreslag på förbudsperiod och ändrade bestämmelser för sumpning remitterats tidigare i år.

Havs- och vattenmyndigheten har efter remissen beslutat att förbudsperioden ska införas mellan den 1 oktober och den 31 december 2022. Beslutet innebär att fiske efter ål i havet inte får bedrivas under denna period. Detta är en månad tidigare än de fyra tidigare införda förbudsperioderna.

Förbudsperioden införs när ålvandringen är som störst genom Öresund. Detta då en stor del av den ål som vandrar ut från Östersjöområdet för att leka, vandrar just genom Öresund.

Förbud att hålla ål i sump

Ål får inte hållas i sump under förbudsperioden. Havs- och vattenmyndigheten har även förbjudit privatpersoner att sumpa ål i havet under resterande del av året. Detta för att förbättra fiskerikontrollens möjlighet att identifiera illegala sumpar och minska risken av ett illegalt fiske. Personer som fiskar ål i havet med stöd av ålfisketillstånd kan sumpa sin ål i 14 dagar efter tillåten fiskeperiod under förutsättning av dessa dagar inte sammanfaller med förbudsperioden.

Mer detaljerad information om vilka regler som gäller vid ålfiske kan du läsa på Havs- och vattenmyndighetens hemsida för regler om ålfiske.


Läs mer

Pressmeddelande: Totalt fiskestopp i höst för havsvandrande ål

 

Källa: Havs- och Vattenmyndigheten
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer