Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2020-12-14

Höjning av öresavgifterna för att finansiera MSC

SFPO innehar MSC-certifikatet “Joint Demersal Fisheries in the North Sea and Adjacent Waters”. Certifikatet är öppet att använda för alla fiskare, oavsett PO-tillhörighet. Att erhålla certifikatet var förenat med kostnader och det är även förenat med kostnader att sköta certifikatet. En omcertifiering står för dörren.

För att säkerställa finansieringen av MSC-certifikatet och dess bibehållande har beslutats att öresavgiften för certifierade arter ska vara 40 öre/kg. Detta gäller med undantag av råräka och industrikräfta där öresavgiften är 20 öre/kg. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och motivet för höjningen är den nämnda, för att säkerställa certifikatets bibehållande, till nytta för alla.

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer