Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-03-15

Inbjudan granska förslag till havsplaner för Sverige

SFPO-medlemmas som har synpunkter på havsplanerna som ni vill att SFPo ska framföra i remissvaret, kontakta kansliet!

Inbjudan att granska förslag till havsplaner 

Förra året samrådde vi om förslag till statliga havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Nu finns omarbetade förslag efter samrådet. 

Nu bjuds ni in att granska dessa omarbetade förslag med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Synpunkterna som lämnas under granskningen kommer att ingå i det un­derlag som vi lämnar över till regeringen inför regeringens beslut.

Förslagen till havsplaner bygger på en bred och lång dialog med främst myndigheter, branscher och kommunala organ, men även intresseorganisationer, forskning och grannländer.

Så går granskningen till 

Granskningen pågår 14 mars till 14 juni 2019.

Om granskningen och datum för möten

Lämna synpunkter skriftligt senast 14 juni. Lämna dem helst i ett digitalt redigerbart format.

Så lämnar ni synpunkter  

Här är förslagen till havsplaner – granskningshandlingar

Granskningshandlingar är dessa två pdf:er:

·         Förslag till havsplaner, granskningshandling (pdf 29 MB) 

·         Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner, granskningshandling (pdf 22 MB) 

 

Ni hittar pdf:erna även på vår webbsida Förslag till havsplaner. Där hittar ni även stödjande material somSamrådsredogörelse för samråd om förslag till havsplaner (pdf 2 MB), förklaringar och klickbara kartor.

Om havsplaner

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. Planerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. En havsplan är en strategisk plan med stora drag som ska visa statens samlade syn på användning av havet.

Havsplanerna kommer att vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare får också vägledning av planen.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om ni har frågor. Ni hittar kontaktuppgifter på sidan www.havochvatten.se/havsplanering

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer