Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2023-09-15

INBJUDAN TILL STORMÖTE FRE 29/9 FÖR RÄKFISKARE I ANLEDNING AV SYSTEMPROCESSEN

SFPO bjuder in alla räkfiskare till ett stormöte i anledning av systemprocessens uppstart.

 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har ett regeringsuppdrag att föreslå ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter (Uppdrag att föreslå ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter (2023) - Regeringsuppdrag - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)). Arbetet ska vara slutfört den 1 april 2024. 

 

HaV har nu startat systemprocessen och det är den huvudsakliga anledningen till detta stormöte – vi önskar få alla relevanta synpunkter till oss så att vi kan göra det bästa möjliga i arbetsprocessen med HaV.

 

Stormötet äger rum fredagen den 29 september och börjar kl. 10.00. Plats: Hotel Riverside, Uddevalla (Mötesplats Riverside - Företagshotell i Uddevalla - Bli en av oss idag). Adress: Museigatan 2, Uddevalla. Kaffe och tilltugg serveras från kl. 09.30.

 

Mot bakgrund av att alla inte är bekväma med att tala inför många så är det möjligt att maila in synpunkter/frågor redan innan mötet. Maila i så fall i god tid till räkkommitténs ordförande Mathias Ivarsson, [email protected].

 

Upplägg för stormötet:

1. Inledning och systemprocessen (återrapportering från mötena med HaV)

2. Arbetssätt – underifrånperspektiv (medlemmar kommittén förhandlingsdelegationen)

3. Nuvarande ordning – vad behöver förändras och varför? / Hur vill vi att systemet ska se ut?

4. Övrigt

 

SFPO bjuder på lunch. Vi hoppas att så många som möjligt deltar. Anmäl ert deltagande till [email protected] senast den 22 september.

 

VARMT VÄLKOMNA!

SFPO

 

Länk till dokumentet.

 

Peter Ronelöv Olsson             Mathias Ivarsson                            Fredrik Lindberg

Ordförande                              Ordförande, räkkommittén          Ombudsman

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer