Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2020-01-15

INBJUDAN till stormöte för räkfiskare som även fiskar fisk i räktrål

INBJUDAN till stormöte för räkfiskare som även fiskar fisk i räktrål

 

En räkfiskare från varje fiskelag inbjuds härmed till ett stormöte fredagen den 24 januari, kl. 09.00, i Fiskets Hus, Göteborg.

 

Stormötet tar sikte på de nya tekniska reglerna som trädde i kraft i mitten av augusti 2019, särskilt regleringen av bifångster i räkfisket (inte mer än 20 % torsk, kolja och gråsej).

 

Regleringen säger att landningsskyldigheten gäller med företräde för bifångstregeln, dvs. bifångster av torsk, kolja och gråsej överstigande 20 % ska landas.
Förordningen anger att tillstånd får dras in tillfälligt eller återkallas om det konstateras att ett fartyg inte har uppfyllt de fastställda procentandelarna för fångsten. HaV kan också komma att ta ut en särskild avgift.


___________________
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer