Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2022-10-31

Infiskningskrav för att få förnyat redskapstillstånd

Se Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter - Fiske och handel - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se), texten nedan hämtad från sidan. 

Som tidigare gäller infiskningskrav för att få förnyat redskapstillstånd följande år. Kvantiteterna ska fiskas med stöd av det aktuella tillståndet under perioden 1 januari–30 november. 

Från 1 januari 2018 gäller infiskningskraven fångster av kvoterade arter som har fördelats på individuell nivå. Övriga arter som landas kommer inte tas med vid bedömningen om en tillståndsinnehavare uppnår infiskningskraven. Undantaget är passiva torskfångande redskap i Östersjön. Där gäller infiskningskravet för all fångst. 

1000 kilo 

  • Fiske med torskfångande redskap i Västerhavet inklusive ristfartyg samt trål- och ristfartyg under 10 meter 
  • Fiske med aktiva torskfångande redskap i Östersjön, och 
  • Fiske efter nordhavsräka 

800 kilo 

  • Fiske efter havskräfta med bur 

200 kilo  

  • Fiske med passiva torskfångande redskap i Östersjön. 

 

Information om infiskningskrav NEZ 2023 

Infiskningskrav gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för år 2023, se Infiskningskrav gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för år 2023 - Nytt om fiskeregler - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer