Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2018-10-22

Infiskningskrav i demersala systemet

Vi har fått många frågor om infiskningskrav i det demersala systemet och lyfter därför denna information från haV:s hemsida:

 

Infiskningskrav för att få förnyat redskapstillstånd

Som tidigare gäller infiskningskrav för att få förnyat redskapstillstånd följande år. Kvantiteterna ska fiskas med stöd av det aktuella tillståndet under perioden 1 januari–30 november.

Från 1 januari 2018 gäller infiskningskraven fångster av kvoterade arter som har fördelats på individuell nivå. Övriga arter som landas kommer inte tas med vid bedömningen om en tillståndsinnehavare uppnår infiskningskraven. Undantaget är passiva torskfångande redskap i Östersjön. Där gäller infiskningskravet för all fångst.

1000 kilo

  1. Fiske med torskfångande redskap i Västerhavet inklusive ristfartyg samt trål- och ristfartyg under 10 meter
  2. Fiske med aktiva torskfångande redskap i Östersjön, och
  3. Fiske efter nordhavsräka

800 kilo

  • Fiske efter havskräfta med bur

200 kilo

  • Fiske med passiva torskfångande redskap i Östersjön.

 

Läs mer på HaVs hemsida: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/regler-/information-om-landingsskyldigheten/individuell-tilldelning-av-arliga-demersala-fiskemojligheter.html
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer