Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-06-07

Inför fartygsstöd för kustnära småskaliga Östersjöfiskare!

Inför fartygsstöd för kustnära småskaliga Östersjöfiskare!

Situationen för de svenska småskaliga kustnära Östersjöfiskarna har länge varit svår och inget har hänt från myndigheternas sida för att göra den bättre. Vi står nu inför en situation där krisen kan leda till att vi inte har några sådana fiskare kvar i Östersjön. Säl- och skarvproblematiken, frånvaron av möjligheter till lönsamhet och nu också den senaste rådgivningen från ICES tillsammans med alla ”rödljus” har lett fram till en situation som kräver kraftfulla åtgärder för att säkerställa att det svenska småskaliga kustnära yrkesfisket finns kvar även i framtiden.    

SFPO har som förslag att införa ett särskilt ”fartygsstöd” till det småskaliga kustnära Östersjöfisket, liknande gårdsstöden inom jordbruket. Ett sådant stöd kan ge ekonomisk trygghet som på sikt också kan leda till ökad möjlighet till föryngring inom detta fiske. Ekonomisk trygghet och framtidstro är helt nödvändiga om det på sikt ska finnas något småskaligt kustnära svenskt yrkesfiske kvar i Östersjön, och båda är bristvaror med dagens förvaltning.

Förutom ”fartygsstöd” önskar SFPO också möjligheter för fler inom dessa fisken att komma in i fisket på den pelagiska regionalkvoten för att kunna bredda sitt fiske och få fler ben att stå på. En diversifiering av fisket ger en större trygghet och större flexibilitet. Vi vill också se att det kommersiella laxfisket åter öppnas. Det okontrollerade fritidsfisket på laxen kan inte få fortsätta – vi kräver att yrkesfisket (som lever med strikta kontroller) får sin del i laxfisket tillbaka.

SFPO kommer att diskutera idén om ”fartygsstöd” vidare med kustkommuner, länsstyrelser, myndigheter och politiker och hoppas att den kan genomföras snarast möjligt för att avhjälpa en akut situation som ingen önskar.

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande SFPO

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer