Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-11-02

Information från Göteborgs fiskauktion vid försäljning och byte av båt (skrov)

Hej 

Nedan är ett meddelande från Göteborgs fiskauktion !

 

Då och då byter fiskare båt (skrov). Detta meddelas inte till 1:a-handsmottagaren enligt skyldighet. Detta medför att vi inte kan rapportera avräkningsnotan till Havs- och vattenmyndigheten. Detta orsakar oss mycket merarbete och risk för sanktioner för både oss som 1:a-handsmottagare och för fiskaren, helt i onödan.

Göteborgs fiskauktion måste ha uppgifterna på den nya båten senast två vardagar innan första försäljning!

 

Vi behöver;

  • CFR                                  t.ex. SWE000001234
  • IRCS                                 t.ex. SFD-1234 eller SABC
  • EM                                   t.ex. GG 1234
  • Namn                              t.ex. Titanic II
  • Personnummer          på licensinnehavaren, om annan än orgnr.
  • Landningshamn          ordinarie landningshamn.
  • Fiskevatten                  ordinarie fiskevatten, med subdiv.
  • Redskap                         primärt fiskeredskap.

 

Källa: Göteborgs fiskauktion

 

 

 

 

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer