Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2022-05-05

Information om kommande fältarbeten

Länk till dokumentet.

 

Hej

I enlighet med bifogat beslut gällande ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i Bottenhavet meddelas härmed att AquaBiota Consulting AB på uppdrag av Fyrskeppet Offshore AB kommer genomföra miljöundersökningar i Sveriges ekonomiska zon i Bottenhavet inom det område som framgår i bilagan i bifogat beslut N2020/02723. Fältundersökningarna kommer äga rum vid två tillfällen, första gången juni 2022 och andra gången augusti - september 2022. Sammantaget uppskattas arbetet totalt att pågå under som mest 20-25 dagar.  Fältundersökningarna inkluderar bottenhugg och videofilmning, samt även provfisken utifrån andra tillstånd. Övriga undersökningar kommer att förannonseras när de blir aktuella. Vi kommer att ha god uppsikt över fartygstrafik i närheten och undersökningen bedöms inte påverka yrkesfisket i området.

 

Kontaktperson ombord för AquaBiota är Staffan Persson tel: 070-7950297. Ansvarig på AquaBiota: Martin Isaeus, 070-4412529, [email protected]. Fartyget som används är Arcadia, anropssignal: SJWA. Som ersättning vid problem kan Lovisa 2, anropssignal SFC 5020, komma att användas.

 

Med vänliga hälsningar

Martin

 

 

Martin Isæus

Ph.D. / Marine Ecology

Managing Director

+46 (0)8-522 302 41 (direct)

+46 (0)70-441 25 29 (mobile)

+46 (0)8-522 302 40 (switchboard)

[email protected]

AquaBiota

Sveavägen 159

SE-113 46 Stockholm

Sweden

www.aquabiota.se
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer