Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2021-08-19

Information om kommande geologiska undersökningar i södra Östersjön

Angående tillstånd N2020 / 01411 (Regeringsbeslut, Näringsdepartementet)

GlobalConnect planerar att utforska kontinentalsockeln inom Sveriges maritima territorium och ekonomiska zon i södra Östersjön inom området som sträcker sig 100 meter runt mittlinjen som visas i bilaga 1.

 

Enligt villkor för tillståndet skall GlobalConnect informera Fiskenäringen innan arbetet påbörjas.

 

Uppstart 30 september 2021. Eftersom vi inte kan förutsäga väderförhållanden 6 veckor fram i tiden kan startdatumet skjutas upp.

Uppskattad arbetstid 3 veckor. 

Position för undersökningarna enligt bilaga 1.

GlobalConnect har beställt undersökningarna av JD-Contractor A/S

Kontaktinformation:

JD-Contractor

Rasmus Normann Andersen

M +45 2349 6311

D +45 9611 9233

[email protected]

 

Länk till dokumentet

 

 

Med venlig hilsen

Flemming Larsen
Project Manager

Mobile: +45 2550 7272
Head Office: +45 7730 3000
Havneholmen 6, 2450 København SV


GlobalConnect.dk
 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer