Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2023-03-21

Information om planerade bottenundersökningar i norra Kattegatt

Vi vill informera om att det planeras undersökningar av havsbotten till perioden 31/3-12/4, syftet är att få mer kunskap om bottensedimentens karaktär i området i norra Kattegatt som syns i bifogat dokument. Hörnkoordinator i WGS84 för området finner ni nedan. Arbetet förväntas ta ca 3 dagars effektivt arbete, men kräver bra väder och vågförhållande och kommer därför att anpassas därutefter inom angiven period. Det är bolaget GEO som kommer att genomföra undersökningarna och fartyget som kommer att användas är Northern Ocean (anropssignal: IMO 9244568).

 

 

Norrvärde WGS84

Östvärde WGS84

A

57° 49′ 19.51″

11° 2′ 17.83″

B

57° 46′ 35.86″

11° 5′ 8.76″

C

57° 42′ 49.19″

11° 19′ 16.58″

D

57° 49′ 10.82″

11° 20′ 7.21″

 
Källa: Eolus vind ABArkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer