Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2021-08-19

Information om reviderad tidplan och fartyg för undersökning vid Södra Midsjöbanken

Revidering av tidigare lämnad information

RWE planerar att genomföra bottenundersökningar i territorialvatten och inom svensk ekonomisk zon i närheten av Södra Midsjöbanken. Bolaget har i enlighet med erhållet tillstånd samt beslut i anmälningsärende, den 16 juli informerat utpekade myndigheter och organisationer. Som framgår av bilagt brev uppdateras härmed informationen avseende undersökningsperiod och fartygsuppgifter.

 

Bolaget ber berörda myndigheter att skyndsamt underrätta Bolaget för det fall den ändrade undersökningsperioden medför någon ytterligare anvisning från myndigheternas sida.

 

Länk till informations dokument

Länk till Bilaga A

Länk till Bilaga B

 

 

 

Med vänlig hälsning / Kind Regards

 

Lena Blomqvist

Origination & Development

Offshore Nordic

 

 

 

 

M: +46 (0)790-98 65 67

[email protected]  

 

RWE Renewables Sweden AB

Reg. No. 556938-6864

Postal address: Box 388, 201 23 Malmö, Sweden

Visiting address: Pildammsvägen 6B, 211 46 Malmö, Sweden

www.rwe.com
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer