Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2020-04-20

Information om undersökningsverksamhet av havsbotten vid Södra Midsjöbanken

RWE Renewables Sweden AB (tidigare E.ON Wind Sweden AB) är ett energiföretag som bedriver projektutveckling av land- och havsbaserad vindkraft.
 
Inför en eventuell vindkraftetablering vid Södra Midsjöbanken i Östersjön, avser RWE att undersöka förhållandena på havsbotten i området vid banken samt i en korridor in mot land (Kalmarsund) 
Undersökningarna planeras genomföras under maj-juni 2020, samt möjligen även i juli månad

Undersökningarna görs från fartyget Fugro Mercator och innebär endast att fartyget förflyttar sig över området i bilaga A.
Tidvis kommer fartyget att ligga stilla för upptagning av sedimentprover m.m. Det bedöms inte medföra någon störning för yrkesfisket i området. 

Information om undersökningsverksamheten skickas även till Sjöfartsverket för publicering som en UFS - underrättelse för sjöfarande.

Länkade handlingar till informationen:

Hela informationsbrevet till fiske-PO från RWE
Bilaga A - Karta/Sjökort Undersökningsområde och begränsningskoordinater
 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer