Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2023-09-06

Information om undersökningsverksamhet vid Neptuni_ RWE Renewables Sweden AB


RWE Renewables Sweden AB (org.nr. 556938-6864) är ett energiföretag som bedriver projektutveckling av land- och havsbaserad vindkraft. Inför en eventuell vindkraftsetablering vid Neptuni i Östersjön, avser RWE att undersöka förhållandena på havsbotten i området vid parken samt i en korridor in mot land (område inom streckad linje i Bilaga A undersökningstillstånd).

 

RWE kommer att utföra undersökningarna i enlighet med ett undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314), utfärdat av Sveriges geologiska undersökning (SGU) den 9 december 2022 (dnr 324-1723-2022).

 

Enligt villkor 8 i undersökningstillståndet, har RWE skyldighet att informera Fiskeriorganisationerna; Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO) och Sveriges Pelagiska Fiskares Producentorganisation (SPF) om när och var undersökningarna kommer att utföras så att potentiell påverkan på fisket minimeras.

 

Arbetena kommer att genomföras i/i närheten av sjötrafiktäta områden. Undersökningarna planeras utföras med planerad start, den 18:e september 2023 till 31:e oktober.

 

Undersökningarna sker från fartyget Northern Franklin och innebär endast att fartyget förflyttar sig över området i bilaga A. Tidvis kommer fartyget att ligga stilla för upptagning av sedimentprover m.m., dock inte inom farleder. Områdets koordinater framgår av bilaga A. Mobilisering kommer att ske under 4 dagar före undersökningsperioden och demobilisering 3 dagar efter att undersökningarna är avslutade.

 

Bifogad finner ni ”Bilaga A_ Undersökningsområde” och ”Bilaga B _ Tillstånd att utforska kontinentalsockeln”.

 

 

Tveka inte att höra av er, vid eventuella frågor eller kommentarer med anledning av ovan, till undertecknad eller vår projektledare Rickard Olsen Pella, via e-post: [email protected] eller tel. +46 (0)73 867 06 44.

 

 

 

Med vänliga hälsningar / With best regards,              

 

 

Pegah Paykar
Consent Manager

 

RWE Renewables Sweden AB 

Offshore Development Nordic

Mobile: +46 (0) 73 561 62 06
Postal address: Box 388, 201 23 Malmö, Sweden 
Visiting address: Pildammsvägen 6B, 211 46 Malmö, Sweden 

E-mail: [email protected]
Website: se.rwe.com 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer