Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2019-12-09

Information om utplacerade tumlarklickdetektorer (aukustisk övervakning) i Kattegatt

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten påbörjade Naturhistoriska riksmuseet (NRM) akustisk övervakning av tumlare i Kattegatt i maj 2019.
Syftet med övervakningen är att mäta eventuella förändringar i tumlarförekomst vid ett antal stationer. Samtliga stationer ligger inom Natura 2000områden som utpekats för skydd av tumlare: Fladen, Balgö, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank samt Nordvästra Skånes havsområde. 
 
Övervakningen görs med hjälp av tumlarklickdetektorer (C-PODar).
Riggarna sticker som mest upp ca 3 m över botten och ytboj saknas.
Vid vissa stationer används ett par mindre flöten på bottenlinan så att den lättare ska kunna draggas upp. Linan sträcks dock ut när riggen sätts så att linan inte ska stå högt i vattnet. Riggarna ligger ute tillsvidare, men lyfts upp för service två gånger per år. 
 
Om en tumlarklickdetektor påträffas flytande i ytan eller ilandspolad är NRM mycket tacksamma om den returneras till Naturhistoriska riksmuseet. 
 

PDF-Länk NRMs information (karta, positioner, principskiss av detektorerna)

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer