Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2021-10-20

Information om utsättning av vetenskapliga instrument på havsbotten i Kattegatt under vecka 43

Jag heter Amanda Nylund och är doktorand på Chalmers där jag studerar miljöpåverkan ifrån sjöfart. I mitt doktorandprojekt så studerar jag turbulens och omblandning i kölvattnet för att försöka utvärdera hur energitillförseln från fartygen påverkar områden med intensiv fartygstrafik (som till exempel farleder). Första steget är att försöka beskriva hur intensiv turbulensen i kölvattnet blir och hur det sprider sig i djupled och sidled, och vilka parametrar som påverkar mest. Jag studerar turbulensen och bubblorna i kölvattnet med hjälp av akustiska instrument som fungerar på samma sätt som ekolod, men som även mäter strömhastigheten i vattnet. För att kunna undersöka kölvattnet så behöver jag sätta ut instrumenten på havsbotten.

 

Nästa vecka (v. 43), den 25-29 oktober så planerar jag och den forskningsgrupp jag tillhör (min handledare Ida-Maja Hassellöv i CC) att sätta ut två riggar med akustiska instrument på havsbotten i den stora farleden precis väster om Fladen i Kattegatt. Eftersom vi vill ha så mycket fartygspassager som möjligt så kommer instrumenten att sättas ut i farleden, närmare bestämt under den norrgående farleden (T-route) väster om Fladen (se karta nedan) (nordligaste punk: 57.14137, 11.64765, sydligaste punk: 57.0635, 11.71002 , WGS84 decimal (lat, lon) ). De två riggarna kommer att placeras på 30 respektive 50 m djup, där den som står djupare kommer att ha en lina med instrument som sträcker sig ca 20 m från botten upp mot ytan och den andra kommer att sticka upp ca 1 m från botten. Jag kan återkomma den 25/10 och meddela exakt position när de har placerats ut.

 

Eftersom vi väldigt gärna vill att instrumenten ska stå orörda på botten, och också vill varna för objekt som kan skada fiskeutrustning, så undrar jag ifall jag kan få hjälp att sprida denna information till era berörda medlemmar som kan tänkas vara aktiva i området? Från vad vi har kunnat se från undersökningar om fiskeaktivitet i området så verkar den vara låg i detta område, men vi vill gärna vara på den säkra sidan.

 

Jag svarar gärna på frågor om vad det är för typ av mätningar vi genomför och tar gärna emot förslag på fler kontakter som kan vara bra att meddela.

 

Stort tack på förhand!

 

Med vänlig hälsning,

Amanda Nylund

 

 

 

_____________

Amanda Nylund

Doktorand | Doctoral student

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper | Department of Mechanics and Maritime Sciences

Avdelning för Maritima Studier | Division of Maritime Studies

+46(0)733 42 40 93 (mobile)

[email protected]
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer