Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-02-25

Information om verksamhet nära undervattenskablar

European Subsea Cables Association har uppmanat oss att sprida denna information till fiskare. Vi har också detaljerad digital information om positioner och dragningar av undervattenskablar och -ledningar. Om någon medlem är i behov av denna information, kontakta kansliet!

Yttrande från ESCA om fartyg som är verksamma i närheten av undervattenskablar

ESCA påminner skeppare på alla fartyg om deras skyldigheter enligt SOLAS * V Reg 34 att göra en noggrann riskbedömning av varje resa med hänsyn till faror för navigering, väderprognoser, tidvattenprognoser och andra relevanta faktorer.

Därför, för varje fartyg vars planerade aktiviteter innebär bottenkontakt (några exempel på sådana aktiviteter anges nedan i referensen till NP100), bör skeppare se till att de har de senaste tillgängliga positionsdata för undervattenskablar.

Officiella sjökort och KIS-ORCA-kartor (www.KIS-ORCA.eu) är bra källor för denna typ av uppgifter. KIS-ORCA-kartorna är fritt tillgängliga online, uppdateras under hela året och distribueras fritt årligen. Kabeldatan kan från dessa laddas upp på elektroniska kartsystem och fiskplotters.

Skeppare bör självklart notera alla underrättelser för sjömän UFS och andra källor till information som är relevanta för deras plats och destination, inklusive de för eventuell kabeldata. När lagligt tillämpligt måste AIS vara påslaget hela tiden. De är olagligt, inte ha AIS-drift om fartyget är lagligt skyldigt att ha AIS (dvs över 15 m).

Stora ansträngningar görs för att gräva ned  och skydda undervattenskablar och i de flesta fall är de också nedgrävda, , men det är ändå möjligt att sektioner av undervattenskablar på sjökort och kartor kan exponeras. Därför, för alla aktiviteter:

"Antag aldrig att kablarna är helt begravda"

Kablar är en potentiell undervattensfara bör behandlas som sådana. NP 100 "The Mariners Handbok "rekommenderar att "Varje försiktighet bör vidtas för att undvika förankring, trålning, fiske, muddring, borrning eller utförande av någon annan aktivitet i närheten av kablar som kan skada dem." Denna varning upprepas också på alla admiralitetskartor.

Slutligen, när du arbetar nära en kartlagd kabel, vänligen var medveten om att om du medvetet eller genom försumlighet skadar en kabel är detta ett brott enligt internationell rätt.

Då undervattenskablarna kan vara viktiga för global internetförsörjning och kraftproduktion/distribution är denna typ av brott allvarliga på grund av den omfattning effekten av skadan kan få. Resultatet är att risken för åtal med kraftiga påföljder eller skadestånd ökar.

European Subsea Cables Association Executive Committee

* Den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS) i en internationell maritim överenskommelse som implementeras av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), som kräver Flaggstater för att se till att fartyg som flaggats av dem överensstämmer med Minimala säkerhetsstandarder inom konstruktion, utrustning och drift.

 

ESCA statement i original (på engleska): https://www.escaeu.org/news/?newsid=84

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer