Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

Nyheter


2019-12-10

John Widegren, riksdagsledamot (M) vill se utökad jakt på skarv.

Debattinlägg i Svensk Jakt:

EU-kommissionen har öppnat för en mer omfattande jakt på skarv. Så länge inte andra lösningar finns, är det möjligt att ta bort ett större antal skarvar genom jakt, uttalar kommissionen.

Med anledning av det vill riksdagsledamoten John Widegren (M) få svar på en skriftlig från landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att utöka jakten på skarv i Sverige?

Det är frågan John Widegren vill att statsrådet svarar på. Han motiverar:

”Skarven har haft en snabb tillväxt både längs våra kuster och i våra insjöar. I Sverige beräknas antalet till omkring 200.000.

Skarven har en dokumenterad påverkan på fiskbestånden. Skarven konkurrerar därmed med yrkesfiskarna och orsakar dessutom extra kostnader genom skador på fiskeredskap, vilka måste lagas eller ersättas. Stora skarvkolonier leder därjämte till att miljön lokalt tar stor skada.”

Widegren anser att den skyddsjakt som tillåtits har inte varit tillräcklig och Moderaterna har länge varit pådrivande för att utöka jakten på skarv i beståndsreglerande syfte.


Länk till debattinlägg


Källa: Svensk Jakt

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer