Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-15

Kallelse Östersjökommitten 24/11 kl 10

Härmed inkallas Östersjökommittén till sammanträde fredagen den 24 nov, kl. 10 - 15; plats: Fiskets Hus, Göteborg.

Förslag till dagordning:

1 Sammanträdets öppnande

2 Godkännande av dagordning

3 Val av justeringsman

4 Status/utvärdering av fisket 2017

4.1 Passiva, inkl. sälproblematiken

4.2 Trål

4.3 Övrigt

5 HaV:s remiss om anpassningar inför 2018

5.1 Remissen

5.2 SFPO:s medlemsmöte och remissyttrande

5.3 Övrigt

6 Disk. om fisket 2018

7 Övriga frågor

8 Nästa kommittésammanträde

9 Sammanträdets avslutande

 

Med hopp om att samtliga har möjlighet att delta vid sammanträdet!

Med vänlig hälsning

Fredrik Lindberg
 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer