Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2017-11-15

Kallelse Östersjökommitten 24/11 kl 10

Härmed inkallas Östersjökommittén till sammanträde fredagen den 24 nov, kl. 10 - 15; plats: Fiskets Hus, Göteborg.

Förslag till dagordning:

1 Sammanträdets öppnande

2 Godkännande av dagordning

3 Val av justeringsman

4 Status/utvärdering av fisket 2017

4.1 Passiva, inkl. sälproblematiken

4.2 Trål

4.3 Övrigt

5 HaV:s remiss om anpassningar inför 2018

5.1 Remissen

5.2 SFPO:s medlemsmöte och remissyttrande

5.3 Övrigt

6 Disk. om fisket 2018

7 Övriga frågor

8 Nästa kommittésammanträde

9 Sammanträdets avslutande

 

Med hopp om att samtliga har möjlighet att delta vid sammanträdet!

Med vänlig hälsning

Fredrik Lindberg
 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer