Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2023-01-31

Konference sætter fokus på den værdifuld udnyttelse af afskær fra fisk og skaldyr

Teknikker til at omdanne sidestrømme af afskær fra fisk og skaldyr til nye ingredienser, en sorteringsløsning til håndtering af fiskeafskær, omkostningseffektive løsninger til forlængelse af holdbarheden af sidestrømme samt værktøjer til optimering af brugen af sidestrømme i produktionen er blot nogle af de løsninger, der præsenteres på konferencen.

Konferencen »Get more value from your seafood side-streams« finder sted mandag den 24. april 2023 i Barcelona og er baseret på de mange interessante resultater, der er opnået i det europæiske projekt »WaSeaBi«, som har været i gang i mere end tre et halvt år nu.

Hovedfokus er på muligheden for at udvikle højværdi-produkter fra de sidestrømme, der allerede findes i virksomhederne. Dermed banes vejen for at fiske- og skaldyrsvirksomhederne kan levere sunde produkter til forbrugerne samtidig med at de kan vækste. Resultaterne er baseret på sidestrømme fra sild, torsk, kulmule, laks og kogevand fra muslinger.

Fornuftig og bæredygtig udnyttelse af hele fisk
»Med denne konference ønsker vi at give fiskeindustrien ny inspiration til, hvordan de kan bruge de sidestrømme, som de allerede har og vise dem konkrete løsninger, der gør det muligt for dem at omdanne sidestrømmene til højværdi-produkter,« siger Anni Simonsen, Senior Innovation Manager i Food & Bio Cluster Denmark, som er arrangør af konferencen.

»I dag oplever vi inflation, generelt stigende fødevarepriser og en meget lav forbrugertillid. Derfor er det vigtigere end nogensinde at øge virksomhedernes fokus på en fornuftig og bæredygtig udnyttelse af deres råvarer for at sikre, at vi får mest muligt ud af de ressourcer, der er til rådighed,« forklarer Anni Simonsen og forklarer, at det kræver nye løsninger fra industrien og derfor er det en fornøjelse at kunne præsentere viden og løsninger fra virksomhed til virksomhed.

Til konferencen vil det være muligt at få indblik i hvordan:

  • Sweden Pelagic
  • Barna,
  • Royal Greenland Seafood
  • Pescados Marcelino
  • Jeka Fish

Alle har arbejdet med konkret udvikling af sidestrømmene i deres respektive produktioner, og hvordan Nutrition Sciences har arbejdet med anvendelsen af nogle af produkterne som ingredienser i deres foder-produkter. Desuden vil deltagerne få mulighed for at høre oplæg fra eksperter samt deltage i diskussioner vedr. konkrete løsninger på morgendagens udfordringer.

Afslutningsvis arrangeres en netværksmiddag, hvor deltagerne får mulighed for at netværke eksklusivt med europæiske repræsentanter fra fiskeindustrien, politiske beslutningstagere samt »WaSeaBi-partnerne«.

Alle interesserede er inviteret til at deltage i konferencen mandag den 24. april i Barcelona. Konferencen finder sted dagen før Seafood Expo Global tirsdag den 25. til og med torsdag den 27. april 2023.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Deltagelse i konferencen er gratis, men da der kun er et begrænset antal pladser, opfordres interesserede til at tilmelde sig snarest for at sikre sig en plads. Tilmeld dig her.

Konferencen foregår den 24. april 2023 mellem kl. 17.00 og 22.00 på Hotel Miramar Barcelona (adresse: Plaça de Carlos Ibáñez, 3, 08038 Barcelona, Spanien).

 

Fakta om »WaSeaBi«

 

  • WaSeaBi er et fireårigt projekt, hvor målet er at optimere udnyttelsen af sidestrømme fra akvakultur, fiskeri og fiskeindustrien ved at udvikle nye metoder til fremstilling af ingredienser til fødevareindustrien.
  • Bag projektet står et tværfagligt team bestående af 13 partnere fra Danmark, Sverige, Spanien og Belgien, som fra dansk side inkluderer Royal Greenland, Jeka Fish, DTU og Food & Bio Cluster Denmark.
  • Projektet modtager bevillinger fra Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under EU’s Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 837726. JU modtager støtte fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram og Bio Based Industries Consortium.
  • Få yderligere info om projektet på www.waseabi.eu eller skriv dig op til WaSeaBis nyhedsbrev her. For hyppigere opdateringer kan du også følge projektet på LinkedIn og Twitter.

Food & Bio Cluster Denmark er centrum for innovation, udvikling, iværksætteri og kapitalfremskaffelse i den samlede, danske fødevare- og bioressource-klynge. Vi bidrager til, at danske virksomheder kan levere bæredygtige, sunde og sikre fødevarer til en voksende verdensbefolkning, og at sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet. Det gør vi blandt andet ved at hjælpe virksomhederne med at udnytte nyeste viden og nye teknologiske muligheder inden for fx digitalisering og automatisering.

 

Källa: FiskerForum
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer