Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-12-09

KosterAlg inbjuder till informationsmöte Grebbestad 12 december inför samråd om odlingsområden

Inbjudan till samrådsmöte


Välkomna till samrådsmöte om algodling i Tanum!
 

KosterAlg AB är ett nyligen etablerat företag som satsar på att utveckla en hållbar produktion av makroalger längs Bohuskusten. Företaget är grundat av forskare från Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan som under en längre tid forskat kring frågor om hållbar makroalgsodling. Med sin samlade kompetens vill KosterAlg vara en viktig del i den Blå näringsutvecklingen i Sverige.

KosterAlg har identiferat ett antal områden i Tanum som lämpliga för makroalgodling och planerar en tillståndsansökan. Vi vill välkomna till samråd för myndigheter, organisationer, enskilda berörda och allmänheten enligt miljöbalken. Samrådet avser verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 

Syftet med samrådet är att informera om KosterAlgs algodlingsplaner, besvara frågor och inhämta synpunkter. 

Tid och plats
Tid:   12 december 2019, kl. 18.30 - 20.30  Plats:  Skärgårdshuset, Grebbestad

Kontakt  
Om ni har frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta    
Göran Nylund (0702-252425, [email protected]

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer