Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2022-07-14

Krisstöd till yrkesfisket öppnar inom kort för ansökningar

Regeringen beslutar idag om den förordning som möjliggör Sveriges stöd till yrkesfisket mot bakgrund av de ökade kostnaderna för sektorn till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det innebär att regeringens stödpaket om 40 miljoner kronor snart kan betalas ut.

– Det känns bra att vi är ett steg närmare att medlen kommer yrkesfisket tillgodo. Det svenska fisket bidrar till Sveriges livsmedelsproduktion och därmed livsmedelsförsörjningen som är en viktig del av Sveriges krisberedskap och civila försvar. Stödet syftar till att upprätthålla fiskets bedrivande och försörjningen av fiskeriprodukter i flera led, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Stödet är ett kompensationsstöd för ökade bränslekostnader, vilket utgör merparten av yrkesfiskets driftskostnader. Det är en del av det större stödpaket på knappt 3,2 miljarder kronor till lantbruket och yrkesfisket som regeringen kommit överens om med Centerpartiet.

Ansökan öppnar när förordningen träder ikraft den 15 augusti 2022 och sker hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Sista ansökningsdag är den 28 oktober i år.  

 

Källa: Regeringskansliet
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer