Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-06-18

Länsstyrelsen i Skåne beslutat om bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstad kommuner

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara bildande av området Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstad kommuner, som naturreservat

Beslutet riktar sig till var och en vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom naturreservatsområdet.
Beslutet vinner laga kraft den 18 juli 2020 (om det inte överklagas).

Länkar:
Länsstyrelsen Skåne / pressreleaser - Nya naturreservatet Skånska Kattegatt stärker skydd för tumlare och koraller (beslut, föreskrifte, skötselplan, beskrivning, bilder, filmer mm) 
Länsstyrelsen i Skåne - Nya beslut - Naturreservatet Skånska Kattegatt (scrolla ner på sidan till information om nya beslut)
Beslut Skånska Kattegatt (pdf)
Skötselplan Skånska Kattegatt (pdf)

Nyhetslänk:
sfpo.se/nyheter - Skane får nytt marint naturreservat
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer