Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-06-15

Livsmedelsverket: Nyttigt att äta sill i burk – är inte från Östersjön

2018-06-14

I vissa medier påstås att de vanliga sillburkarna i butiken innehåller giftig fisk från Östersjön. Detta är missvisande. Med den information Livsmedelsverket har litar vi på att den sill som säljs i sillburkarna kommer från Västkusten och Nordostatlanten där sillen inte har höga halter dioxin.

Fisk är nyttig mat och därför är det bra att äta fisk och skaldjur ofta, gärna två-tre gånger i veckan.

Samtidigt innehåller vissa fiskar höga halter av miljögifterna dioxin och PCB som kan vara skadliga för hälsan. Därför ska inte barn, ungdomar och kvinnor som tänker få barn senare i livet äta strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken oftare än någon gång per år. Det informerar Livsmedelsverket om på många olika sätt. Övriga personer kan äta fisken oftare - högst en gång i veckan.

För konsumenterna är det viktigt att veta var fisken de köper kommer ifrån. Ingen ska av misstag behöva få i sig strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken. Därför finns en överenskommelse inom branschen att märka varifrån sillen kommer. Att fuska med märkning är olagligt och även frivillig märkning kontrolleras.

Den absoluta majoriteten av inlagd sill som säljs i butik är från Västkusten och Nordostatlanten och innehåller inte höga halter miljögifter. Vi kan inte helt utesluta att det kan finnas småskaliga, lokala producenter som säljer marinerad strömming/sill från Östersjön på burk, men det är i så fall i mycket små mängder. Fråga alltid var fisken kommer ifrån om du är osäker. Livsmedelsverket och sillbranschen har en pågående dialog, bland annat för att göra det enkelt för konsumenten att se varifrån sillen kommer. Tydligare regler på det här området är också på gång.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer