Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2019-04-08

Marin strategi för Västershavet - remiss

Medlemmar som har synpunkter på denna remiss, hör av er till kansliet med dessa senast den 26/4.

 

Marin strategi ute på remiss

Vi vill ha era synpunkter på förslaget till Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet. Strategin består av två delar, en handlingsplan med föreslagna åtgärder och ett bakgrundsdokument som ska ge en ökad förståelse för förslagen till de olika åtgärderna och fungera som en kunskapssammanställning.

Del 1 - handlingsplanPDF

Del 2 - bakgrundsdokumentPDF

Svar på remissen

Synpunkter på strategin vill vi ha senast den 30 april. Skicka in dessa till [email protected]. Ange Dnr 511-46429-2018.

Frågor om strategin

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Maria Kilnäs
[email protected]
Telefon: 010-224 47 21

Länsstyrelsen i Halland
Christian Harlos
[email protected]
Telefon: 010-224 32 47

Länsstyrelsen i Skåne
Jonas Gustafsson
[email protected]
Telefon: 010-224 13 45
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer