Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-25

Meddelande angående skyddsjakt på skarv i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland har skickat följande meddelande. Vi uppmanar alla medlemmar som är intresserade av att kunna bedriva skyddsjakt på skarv i Västra Götaland att höra av sig till kansliet så att en gemensam ansökan kan göras.

 

Länsstyrelsen fattade hösten 2014 beslut om att tillåta skyddsjakt på skarv utmed länets kust. Tillståndet har gällt perioden 2014-10-08 till och med 2017-08-20. Ansökan om tillstånd till skyddsjakt kom från Svenska Jägareförbundet.  

Tillståndet överklagades och Naturvårdsverket överprövade ärendet. Naturvårdsverket ändrade beslutet så att endast jakt invid fiskeredskap tilläts.

Eftersom nämnda tillstånd nu har löpt ut måste enskilda fiskare i dagsläget ansöka om tillstånd för skyddsjakt på skarv. Länsstyrelsen ser dock helst att en samlad ansökan inkommer från organisationerna som företräder kustfisket, gällande hela länets kust. Länsstyrelsen skulle därefter åter kunna fatta ett beslut för en längre period gällande hela kusten och alla som fiskar där.

Följande länk leder till Länsstyrelsens webbsida om skarv och skarvjakt. Till höger på sidan finner ni ansökningsblankett. Även överprövningsbeslutet från Naturvårdsverket återfinns på denna webbsida. http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/Pages/storskarv.aspx

  

David Bruun

Viltenheten
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer