Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2019-01-16

Minröjningsövning västkusten 7/5-14/5

Mellan 7/5-19 t.o.m. 14/5-19 kommer 33.Minröjningsdivisionen bedriva en divisionsövning i form av minröjningsoperation på västkusten.

 

Prioriterade områden där fartyg kommer att operera är vid Anholt och Kullen. Där verksamhet kommer att bedrivas är följande natura 2000-områden lokaliserade:

SE0510186 – Stora middelgrund och röde bank

 

SE0420360 – Nordvästra Skånes havsområde

 

SE0430095 – Falsterbohalvön (Reservområde vid dåligt väder)

 

Sedan tidigare finns en OXA (oexploderad ammunition) lokaliserad i Kullenområdet vilken kommer att oskadliggöras vid operationen. Vid nya fynd kommer dessa tas om hand efter hand.  

 

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: 3

 




Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer