Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-06-28

MSC:s nya regler om fångst av certifierad och icke-certifierad fångst under samma fiskeresa kommer gälla först från februari 2019!!

Jag kommer med mer information så snart jag får den, men de nya reglerna om att man inte får fånga/landa  certifierad och ickecertifierad fångst av samma art under samma fiskeresa kommer alltså INTE börja gälla redan sommaren 2018 utan sägs nu från MSC träda i kraft i februari 2019.

MSC lovar också att komma med tydlig information inför detta. Utformningen av de nya reglerna hos MSC är ännu inte helt klar, men själva reglerna väntas publiceras i augusti (men träder alltså i kraft först senare).

/Malin
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer