Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2023-05-23

Notifiering om biologiska undersökningar enligt undersökningstillstånd

Hej,
Härmed vill jag informera om att biologiska undersökningar planeras att genomföras av Niras AB under perioden 29/5-12/6 2023, i enlighet med villkor 2 i undersökningstillstånd: FM 1153-120/2021 (N2020/00657).

Nedan följer detaljerad information kring den planerade undersökningen samt karta över undersökningsområdet.

 

Uppskattad arbetstid:

ca 7 dagars arbete i parkområdet.

Position för undersökningarna:

All provtagning kommer att ske inom det planerade vindparksområdet (svart inramning), se bifogad bild i förhållande till undersökningstillståndets omfattning (grön markering). Farleder markeras i blått.

Fartyg och anropssignal:

VK 190 Scanö (signal SCBD)

 

Ifall tekniska problem eller dylikt skulle uppstå kommer KR 59 Solana (signal LHYA) eller VY 242 Vestland (signal SGCF) att nyttjas

Kontaktuppgifter till genomförare:

Emma Karlsson, Niras; 072 966 23 54,

[email protected]

Metod/utrustning:

Bottenhuggare modell Van Veen 0,1 m2 och Kajakcorer 1m för kornstorleksanalys och miljögiftsprovtagning.

Tidpunkt för start och slut:    

Preliminärt mellan 29/5-4/6 , observera att vädret styr när vi kan åka ut, så tidpunkten kan ändras.

Vilka åtgärder som utförs:

Det är miljöundersökningar som ska ske, dessa består av sedimentprovtagning för analys av föroreningar och kornstorleksanalys. Ingen sonarkartering eller likande utförs denna omgång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Olov Tiblom

Konsult, M.Sc. Marinbiologi

M: +46 70-749 39 02

Niras

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer