Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2021-11-05

Notifiering undersökningar i ekonomisk zon mellan Gotland och Öland

Hej,

 

I enlighet med att regeringen gett tillstånd för OX2 AB att undersöka kontinentalsockeln (KSL) i ett område sydväst om Gotland och öst om Öland, kontaktas fiskares producentorganisationer för att informera om undersökningarnas plats och tidpunkter, så att potentiell påverkan på fisket kan minimera.

 

Området för undersökningarna bifogas som karta. Området är lokaliserat i svensk ekonomisk zon, sydväst om Gotland och rakt öst om Öland, i höjd med Kalmar.

Undersökningarna planeras till att startas den 19:e november, och avslutas den 24e, men på grund av varierande väderförhållanden, och att vädret om 2 veckor inte kan förutsägas, så kan denna tidsperiod komma att ändras. Tanken är hur som helst att arbetet ska utföras under 5/6 dagar, under andra halvan av november, när vädret tillåter.

 

Tillräckliga säkerhetsavstånd kommer att hållas till potentiella fartyg som skulle befinna sig på platsen. Fartyget som kommer att används för undersökningen har AIS samt Radar, tillräckliga lanternor och säkerhetsutrustning för att vistas och arbeta i dessa utsjömiljöer.

 

Uppdateringar om när undersökningarna ska utföras skickas när arbetets tidpunkt bestäms med mer säkerhet.

 

Med vänliga hälsningar,

Felix

 

Felix van der Meijs

M.Sc. Marine Biology

AquaBiota

www.aquabiota.se
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer