Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-01-17

Ny selektering tillåten i för torskfisket i Östersjön

EU tillåter från och med 1 januari 2018 en ny selektering i torsktrålarna i Östersjön som tillägg till Bacoma och T-90. Denna selektering, som är en modifiering av T-90 selektering, är utvecklad av svenska fiskare. Den ger klart mycket bättre fångst av önskad målstorlek samtidigt som den drastisk minskar fångst av undermålig torsk.

Nu har äntligen EU också publicerat beslutet om ny alternativ selektering för torsktrålar efter ett svenskt förslag. Förordningen EU 2018/47 hittar du här och nedan artikel 4 som utgör huvudpunkten - specifikationen för den nya selekteringen:

 

Artikel 4

Alternativa specifikationer för struten på T90-trålar

1. Genom undantag från bilaga II till förordning (EG) nr 2187/2005 är det tillåtet att använda T90-trålar med en strut som uppfyller följande specifikationer:

a)  Genom undantag från fotnot 2 i bilaga II och punkt b i tillägg 2 till bilagan ska maskstorleken i struten vara minst 115 mm.

b)  Antalet maskor i strutens och förlängningsstyckets omkrets, exklusive sammanfogningar och sömförstärkningar, får inte på någon punkt vara större än 80 maskor, genom undantag från punkt e i tillägg 2 till bilaga II.

c)  Strutens längd ska vara minst 9 m. 2. Struten ska uppfylla alla övriga krav i specifikationerna i tillägg 2 till bilagan.

 

Den selektering som hittills gällt för torskfisket i Östersjön, i form av Bacoma och T-90, har länge varit kritiserad. När Bacoma presenterades i början av 2000-talet var det många svenska fiskare som var kritiska, man menade att den dels var en felkonstruktion, dels fanns det idéer om att enkelt få fram mycket bättre selektering – nu har svenska fiskare bevisat att man hade rätt.

Bakgrunden är att STPO 2015 fick tillstånd av HaV att bedriva försöksfiske för att utveckla en bättre selektering. Efter att ha testat olika alternativ visade sig att en modifierad T-90 gav ett förvånansvärt bra resultat, panelerna var 9 meter med en omkrets på 80 maskor istället för 50 och med 115 mm maskor istället för 120 mm. I början av 2016 gjordes en första utvärdering av SLU ombord på VG95 Stjernvik av denna panel. I jämförelse med en vanlig T-90 gav den nya panelen ett anmärkningsvärt bra resultat. I december 2016 gjorde SLU en kompletterande utvärdering med GG500 Vingaskär. Det sammantagna resultatet var enligt SLU:

• Experimentlyftet uppvisade bättre selektion genom att kvarhålla signifikant färre torskar under 35 cm

• Experimentlyftet uppvisade även bättre selektion genom att signifikant kvarhålla fler av målig torsk mellan 38 och 52 cm längd

Uttryckt i en procentuell jämförelse ger den nya selekteringen 53 % mer av torsk över 35 cm. Om man enbart jämför storlek 5 (över 38 cm) får vi hela 75 % mer torsk.

När det gäller, den för landningsskyldigheten centrala frågan, att minska oönskad fångst ger den nya selekteringen endast 38 % av referenstrålens fångst eller tydligare uttryckt ger den påbjudna selekteringen 260 % mer av oönskad fångster.

HaV och Näringsdepartementet har via Baltfish-gruppen (fiskeriförvaltningarna runt Östersjön) drivit på för att få den utvecklade selekteringen godkänd av EU för att användas av alla, vilket således nu är i hamn.

Det skall påpekas att även om denna selektering är avsevärt mycket bättre finns det dock mer att göra. SFPO försätter nu arbete med att ytterligare utveckla selekteringen bl.a. provas en modell ut där all belastning läggs i fyra ”Dynema-lister”. Det handlar om att hitta en design där det inte finns någon belastning i selekteringsmaskorna, de skall alltid stå öppna. En annan utmaning är att utveckla selektering för att få bort plattfisk.

Staffan Larsson, SFPO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer