Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-01-09

Nya sjöfartsregler - måsteutbildning för medlemmar!

MÅSTEUTBILDNING för alla medlemmar - nytt regelverk från Transportstyrelsen!

SFPO anordnar flera utbildningstillfällen på grund av nya regler för nationell sjöfart!

Utbildningen är VIKTIG och NÖDVÄNDIG för samtliga medlemmar och vi UPPMANAR ALLA MEDLEMMAR att tillse att minst en person från varje fiskelag deltar!

 

Tredje utbildningstillfället blir i Göteborgsområdet fredagen den 13/4 kl 10. Mer information om plats kommer. Anmäl er till Fredrik.

SFPO bjuder på utbildningen samt på lunch. TA MED LAPTOP/BÄRBAR DATOR/"PADDA"/SURFPLATTA i den mån ni har det!!

 

Observera att FÖRANMÄLAN KRÄVS av logistiska skäl till båda utbildningstillfällena, anmäl till [email protected]

 

Mer information:

Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för alla som använder sitt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade, vilket innebär att istället för att tala om exakt hur något ska göras talar reglerna om vad som ska uppnås.

 

De nya reglerna omfattar de krav som ställs på dig som redare och på fartygets konstruktion och utrustning. Det finns även andra krav som du kan omfattas av, exempelvis krav på behörigheter för att framföra fartyget, krav på fartygets bemanning och på att fartyget ska vara registrerat.

 

Reglerna gäller alla som har ett fartyg som är 5 meter eller längre och som helt eller delvis används i yrkesmässig trafik.

 

Med anledning av de nya reglerna anordnar SFPO minst två utbildningstillfällen för sina medlemmar. Vid utbildningstillfällena kommer experter från Transportstyrelsen informera om vad som kommer att gälla.

 

SFPO uppmanar med kraft alla medlemmar att tillse att i varje fall en person per fiskelag deltar vid något av utbildningstillfällena.

Konsekvenserna av icke-efterlevnad av de nya reglerna kan bli att båtar blir tvingade att ligga vid kaj!!

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer