Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-04-09

Nygammal metod ska minska sälskadorna

Metoden ska provas för att fiska torsk utan att den växande sälstammen förstör fångsten.

Det är norsk fiskemetod kan ge nytt liv åt fiskenäringen på Östersjön.

Med en gammal metod, som nu anpassas till mindre båtar, ska man prova på att fiska torsk med nät och ändå slippa alla skador från sälar.

– Våra fiskare har jätteproblem, framförallt för att det är för mycket säl. Det gör att garnfisket tar slut. Det är svårt att sälja halva fiskar för det är ju ett dukat smörgåsbord för sälen i näten, säger Peter Ronelöv Olsson, som är ordförande för Sveriges fiskares Producentorganisation, SFPO.

– Numera äter sälen mer torsk än vad svenska fiskare får upp i Östersjön, fortsätter Peter Ronelöv Olsson.

Under ett år finansierar Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten ett projektet för fem miljoner kronor i en satsning på det kustnära Östersjöfisket och torsk. Och det ska vara ett fiske som är fredat från skador orsakade av säl.

Metoden heter snurrevadsfiske och har funnits länge. Torsken fångas in med rep i en öppen nätmatta som inte är sluten och som aldrig når botten. Här kan säl inte komma åt fisken. Och i Norge som har man använt sig av det här fisket med framgång.

– De har en helt annan situation än vad vi har här i Sverige. Men de har en duktig fiskarkår som kommer på saker och ting. Och vi tittar mycket på vad Norge gör. I det här läget är de storebror, säger Peter Ronelöv Olsson.

Fisket har prövats på små båtar, och ska inte kräva för stora investeringar för att vara lönsamt.

Och detta kan vara ett nytt sätt även för de mindre aktörerna att anpassa näringen efter det läge som råder menar Peter Ronelöv Olsson.

– Vi får ju förstå situationen som vi lever i, och vi kan ju inte få bort all säl, utan vi får försöka att anpassa oss och så får vi hitta ett redskap som fungerar när det är mycket säl, och det gör det här redskapet, säger Peter Ronelöv Olsson.

Det nya fisket kommer att studeras av Sveriges Lantbruksuniversitet för att se om snurrevadsfiske kan användas till fler fiskslag än enbart till torsk.

Malin Skog som är hållbarhetskoordinator på SFPO tror på det nya fisket.

– Vi har jättestora förhoppningar på det här och är väldigt glada över att nu förhoppningsvis kunna ge ett alternativ till garnfiskare som nu inte har möjlighet att fiska och få upp hel fisk, säger Malin Skog.

– Det här är ett väldigt gott alternativ för det kustnära torskfisket, säger Malin Skog.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer