Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2020-06-29

Nytt ruttsystem i Kattegatt och Norra Öresund från 1 juli

FN:s sjöfartsorganisation (IMO) har beslutat att införa ett nytt ruttsystem i Kattegatt och norra Öresund från den 1 juli 2020.

 

Detta görs för att avlasta den befintliga hårt trafikerade Route T genom att en rekommenderad rutt, Route S, införs längs den svenska kusten från Læsø till Öresund. 

Längs Route S kommer det att finnas tre trafiksepareringar för att separera nord- och sydgående trafik. Fartyg till och från Öresund ska trafikera Route S och fartyg till och från Stora Bält ska trafikera Route T. Även den befintliga Route T kommer att förändras något i samband med införandet av det nya ruttsystemet.

Läs mer (mer detaljer och kartor)
Länk:
Sjöfartsverket.se / Nyheter / Sjöfart - Sjökort och Publikationer - Nytt ruttsystem i Kattegatt och Norra Öresund
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer