Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-11-01

Pressmeddelande - Nytt svenskt fiske i Västerhavet blir MSC-certifierat

Pressmeddelande                                                                                                           

1 november 2019

Nytt svenskt fiske i Västerhavet blir MSC-certifierat

 

Ett stort fiske i Västerhavet och Nordsjön, där svenskt fiske ingår, är nu MSC-certifierat. Det innebär att svenska fiskare för första gången kan landa MSC-certifierad kolja, kummel, långa, rödspätta, gråsej, tunga och lubb.

 

Det är 10 olika yrkesfisken från fyra länder som slagit sig samman och MSC-certifierat sig som ett enda stort fiske.

 

– Det har varit en lång process där vi i ett samarbete över landsgränser har lyckats lösa gemensamma utmaningar. Vi är mycket glada att vi nu är i hamn med detta, och därmed kan vi visa för alla att vi fiskar hållbart, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO).

 

Samarbete över nationsgränser

Certifieringen är ett resultat av ett samarbete mellan fiskeorganisationer från Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna och gäller både stor- och småskaliga fisken i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. MSC-certifikatet omfattar ett brett spektrum av bestånd, arter och redskapstyper som utvärderats tillsammans enligt MSC:s standard.

 

– Engagemanget som fiskarna visat är mycket glädjande. Det är fantastiskt att så många inblandade vill dra sitt strå till stacken och bidra till hållbart fiske, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

 

Gedigen certifieringsprocess

Utvärderingsprocessen utfördes av ett oberoende certifieringsföretag och tog mer än två år, vilket speglar certifikatets stora och komplexa karaktär. Under processen genomfördes samråd med berörda parter, beståndsstatus analyserades, fiskets påverkan på andra arter och livsmiljöer utvärderades och fiskeriförvaltningens effektivitet granskades.

Nu när fisket har uppnått MSC:s standard för ett hållbart fiske fortskrider arbetet med fokus på att bli ännu bättre, något som krävs för att få behålla MSC-certifieringen. En av förbättringsåtgärderna handlar om rutiner för kontroll och övervakning som måste fungera väl för att säkerställa att det fiskas hållbart. Att kunna dokumentera att landningsskyldigheten efterlevs är en viktig utmaning i detta sammanhang. Årliga kontroller av oberoende revisorer säkerställer att förbättringarna genomförts.

 

 

FAKTA OM FISKET:

Tidigare var delar av dessa fisken certifierade under tio individuella MSC-certifikat, och idag har de slagits ihop till ett enda MSC-certifikat. Certifikatet omfattas av 15 separata bestånd av 12 arter, 10 redskapstyper och 3 fångstområden i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt som täcker 961 fartyg vid certifieringstillfället. Av dessa båtar är 121 svenska.

 

Fiskeorganisationerna som ingår:

Fisket består av fyra fiskeklientgrupper: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation (DFPO), Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) och Erzeugergemeinschaft Nordsee (EZG) från fyra länder: Danmark, Nederländerna, Sverige och Tyskland .

 

De arter som ingår i certifikatet är:

Kummel, kolja, gråsej, lubb, långa, rödspätta, äkta tunga, glasvar, havskräfta och nordhavsräka. Nordhavsräka och havskräfta var redan certifierade vid sammanslagningen till det nu certifierade fisket.

Arten glasvar har aldrig förut varit MSC-certifierad.

Torsk och vitling är också med i certifieringen, men dessa är för tillfället suspenderade på grund av att beståndsstatusen nyligen ändrats.

 

För mer information, kontakta gärna:

Kari Stange, Ansvarig för fiskefrågor Skandinavien och Östersjöregionen, 076-777 75 12 [email protected]

Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen, 070-733 38 06, [email protected]

Linda Sörnäs, PR och marknadsföringschef för MSC i Sverige, 073-802 25 03, [email protected]
 

Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.
 

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.


Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar runt 15 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 36 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.
 

 

 

Linda Sörnäs
PR and marketing manager, Sweden

MSC - Marine Stewardship Council

Kvarngatan 2 | 118 47  Stockholm | Sweden

[email protected] | +46 738 022 503

 

 

 

 

 

Tillsammans gör vi skillnad under ytan
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer