Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-05-07

Nytt verktøy for formidling av fiskeridata

Hvilket redskap fisker de store fartøyene med? Hva slags fisk får de og hva fanges det mest av? Er line eller garn det viktigste redskapet for sjarkflåten? Disse spørsmålene kan du finne svar på i en ny rapport, der Fiskeridirektoratet tar i bruk et nytt verktøy for dataformidling.

«Utvikling i redskapsbruk» fra rapporten «Landa fangst fordelt på redskap». Kilde: Sluttseddelregisteret, Fiskeridirektoratet

Norske fiskere høster hvert år mellom 2 og 3 millioner tonn fisk. Dette gjør at vi vanligvis er den tiende største fiskerinasjonen i verden. Mange tror at alt fiskes av store trålere, men slik er det ikke. Norge har en fiskeflåte som er differensiert i størrelse og som fisker med ulike redskap.

Fiskeridirektoratet legger nå ut statistikk for perioden 2000–2017 som viser hvordan fangsten fordeler seg på redskap. Gå til rapportsiden «Landa fangst fordelt på redskap»

Ny visningsmåte

Dette er den første av flere rapporter på nettsidene våre, der store datamengder presenteres i et nytt formidlingsverktøy. Fremover vil vi bygge opp en «bank» eller «portal», der statistikk og andre store datamengder formidles og visualiseres i dette og andre formidlingsverktøy.

Du kan lage dine egne utvalg av data

I rapporten «Landa fangst fordelt på redskap» kan du selv velge hvilken tidsperiode du vil se på. Og du kan velge om du vil se på hva norske fiskefartøy har fisket eller hva utenlandske fiskefartøy har levert i Norge. Verdien av fangsten kan du også finne informasjon om.

På toppen av rapporten finner du fem faner. Hver av disse gir litt ulik informasjon, og den som ligger lengst til høyre, «Redskap, lengdegruppe og art», gir størst valgmuligheter. I denne kan du se hvordan fangsten er fordelt etter redskap og fiskearter, som for eksempel torsk, hyse eller sei, og hvordan fangsten er fordelt etter fartøyenes lengdegrupper.

Vi anbefaler at du først trykker på Hjelp-knappen (rett over rapporten), for å se hvordan du kan navigere for å hente ut de dataene du ønsker.

Gå til rapportsiden «Landa fangst fordelt på redskap»

 

Länk:  https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2018/0418/Nytt-verktoey-for-formidling-av-fiskeridata
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer