Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2021-11-17

Ökad andvändning av selektiva redskap

Prototyp av storleksselektivt räklyft i framtagen i ett samarbete mellan ff Norden och SLU Aqua.

Selektiva redskap för utlåning

För att stimulera utvecklingen av selektivt fiske och därmed underlätta för yrkesfisket att klara landningsskyldigheten driver SLU Aqua sekretariatet för selektivt fiske sedan 2014 på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Dryga 40 projekt har genomförts sedan 2014, många med mycket goda resultat (se https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/forskning1/hallbart-fiske/selektivt-och-skonsamt-fiske/sektretariatet/). Samtliga projekt har utgått från behov och lösningar från näringen.

 

För att sprida kunskapen om de redskap som tagits fram och förhoppningsvis öka användandet av dessa mer selektiva redskap startades ett samarbete mellan vadbinderier och sekretariatet 2019. Samarbetet går ut på att vadbinderierna Alf´s trål- och fiskeredskap, Hönö vadbinderi och fiskareföreningen Norden gavs i uppdrag att tillverka flera tidigare utvecklade lyft för gratis utlåning. Det är framförallt storleksselektiva räk- och kräftlyft som finns för utlåning, men antalet och typ av lyft kan uppdateras efter behov. Redskapen är fria att prova och man kan få hjälp av respektive vadbinderi vid montaget på sin egen trål. Tag gärna kontakt med oss på SLU eller något av vadbinderierna om ni vill veta mer.

 

Kontaktuppgifter

Alf´s trål- och fiskeredskap, +46 70-560 04 48, [email protected]

Hönö vadbinderi, +46 31-96 50 26, [email protected]

ff Norden, +46 523-379 98, [email protected]

Hans Nilsson (SLU Aqua), +46 10-478 40 40, [email protected]


Länk till dokumentet

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer