Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-02-01

Om Branschupprop mot olaga utkast av fisk

Om "Branschupprop" mot olaga utkast av fisk

 

Den 31 januari skrevs ett ”branschupprop” från WWF, Axfood, Coop, ICA, martin&servera och Fazer till miljö- och klimatministern, landsbygdsministern, MJU och Miljömålsberedningens ordförande i syfte att stoppa olagliga utkast av fisk.

 

Uppropet kännetecknas av synnerligen dåligt omdöme, många faktafel och en stor efterfrågan på pamflettpolitik.

 

1. Inom EU har vi en gemensam fiskeripolitik och EU har exklusiv kompetens på området. Det är således inte något som länderna ensamma och ensidigt ska besluta om. Beslut ska fattas inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken på EU-nivå. Frågan om kameraövervakning på fiskebåtar är inte en fråga för regeringen att besluta om, det är en fråga för regeringen att hantera inom ramen för EU-samarbetet. Kameraövervakning är inte den stora lösningen i kontrollhänseende. Att det sker en stegvis infasning mot kameraövervakning i Danmark är en lögn.

 

2. För en tid sedan hade vi en utkastskyldighet i den gemensamma fiskeripolitiken. Från den 1 januari 2019 gäller i stället en landningsskyldighet för alla kvoterade arter. I uppropet skrivs att olagliga utkast fortsätter och som stöd för det anger man data från tiden innan ett förbud mot utkast gällde – seriöst? Den nu gällande politiken är bra. En omställning tar tid. Man kan på goda grunder ställa sig undrande till SLU:s siffror, som avser tiden innan landningsskyldigheten började gälla, siffrorna är således inte ens relevanta. Ohederlig argumentation från WWF m.fl. såldes!

 

3. I uppropet skriver klustret av meningsfränder ännu en direkt lögn. När man påstår att svenskt fiske trots flera års omställningstid fortfarande inte är i hamn med att leva upp till landningsskyldigheten säger ledande företrädare för Europeiska kommissionen till svenskt fiske att vi är bäst rustade i hela EU för att hantera landningsskyldigheten. Varför ljuger WWF m.fl.?

 

4. I all matproduktion förekommer svinn. I livsmedelsbutiker, som drivs av Axfood, Coop och ICA m.fl. förekommer ett groteskt svineri i det att man slänger stora mängder fullgoda livsmedel. Kameraövervakning av denna hantering hade gjort långt större nytta än på de kvarvarande svenska fiskebåtarna som fiskar mest selektivt och mest skonsamt i hela EU. Det var inte länge sedan det framkom att det förekom en systematisk om-märkning av kött i butikerna – är detta bara ett sätt att flytta fokus?

 

5. Faktum är att de som köper in fisk och som har skrivit på uppropet köper ca 90 % av sin fisk från Norge. Där har man haft ett utkastförbud i decennier som fortfarande inte fungerar, eller det kanske är just det gör – för där får man under vissa villkor fortsättningsvis i vissa fall slänga fisk. EU:s regelverk är hårdare än det norska, som gällt i decennier, och då ska fisket i EU från dag 1 fullt ut efterleva det nya regelverket? Denna uppfattning är fullständigt verklighetsfrånvänd.

 

6. WWF efterlyser transparens från fisket. Hur transparenta är WWF egentligen? WWF är en stiftelse med massor av good-will (de har i och för sig gjort bra), men på fiskets område är de ute och cyklar utifrån en karta som de för länge sedan tappade. Titta bara på deras så kallade ”Fiskguide”, som många fiskeriforskare bara skrattar åt. Svensk fiskerinäring tar inte längre guiden på allvar, och den följer stora livsmedelsaktörer i Sverige utan att veta varför och trots att den är full av tokigheter – detta är synnerligen makabert!

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande, SFPO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer