Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-08-22

Önskemål om ytterligare broöppningar - Falsterbokanalen

Till Trafikverket

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix, och vi är Sveriges största organisation för yrkesfiskare.

Vi har fått önskemål från våra medlemmar framför allt i Skåne om att framföra önskemål om ytterligare broöppningar – Falsterbokanalen till er. Såvitt vi förstått är det ni som beslutar om öppningstider och Sjöfartsverket som manövrar bron. Om så inte är, vänligen vidarebefordra detta brev till rätt mottagare.

Våra medlemmar i företrädesvis Skåne önskar att bron hålls upp vardagar mellan kl. 14 och 15. Denna önskan är således det vi härmed föreslår er att besluta. Anledningen till önskemålet är att det skulle förenkla deras fiskeriverksamheter och att en besparing skulle kunna göras i bränslehänseende med motsvarande miljömässiga vinst.

Vi ser fram emot ert svar i anledning av denna skrivelse.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer