Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-07-06

Öppet brev från SFPO till WWF/Inger Näslund

Följande brev har vi idag sänt till WWF/Inger Näslund:

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare. Medlemmarna bedriver fiske efter fisk och skaldjur längs hela Sveriges kust. SFPO arbetar för ett hållbart och skonsamt yrkesfiske och våra medlemmar är världsledande när det gäller t.ex. selektiva redskap (där vi bland annat har ett projekt finansierat av WWF).

Friska och rena hav är helt avgörande för att yrkesfiske ska kunna bedrivas. SFPO delar WWF:s oro över miljön i Östersjön, men av helt andra orsaker än de WWF väljer att fokusera på.

SFPO anser att all debatt ska underbyggas med vetenskapliga fakta. Nu senast påstod WWF att 1/3 av Östersjöns bottnar skulle vara döda (se ”Östersjökompassen”), vilket är en enormt grov överdrift. Att det alls finns döda bottnar där är ett oerhört allvarligt miljöproblem och SFPO delar WWF:s oro över detta, och vi försöker också att påverka beslutsfattare att göra något åt orsaken till det – vilket är övergödning. Men att överdriva problemet genom att blåsa upp siffror gagnar ingen utan kan till och med motverka sitt syfte då politiker och allmänhet blir uppgivna inför problemet.

WWF använder också gärna ord som ”utrotning” i sin marknadsföring när det gäller torsken i Östersjön (och har gjort det under många år utan att torsken för det har försvunnit), men sanningen är att det västra av de två torskbestånden nu ökar så kraftigt att det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) föreslår en ökning av fiskemöjligheterna med 180%. SFPO delar däremot WWF:s oro för torsken i det östra beståndet i Östersjön, som inte mår bra, som inte växer som den ska och som förbryllar forskarna.

Istället för att kommunicera om den glädjande situationen för den västra torsken går WWF fortsatt ut och ringer i domedagsklockan och ger torsken från Östersjön ”rött ljus” i sin fisklista. Detta är något som direkt drabbar nästan uteslutande de småskaliga kustnära yrkesfiskarna som genom pristapp och minskad efterfrågan drabbas av ekonomisk förlust som inte alla företag klarar av – de går i konkurs och vi förlorar ännu fler av de fiskare som bland annat WWF säger sig vilja värna. Dessa fiskare fiskar hållbart och lagligt med garn, krok och bur och är redan hårt pressade av säl, skarv och parasiter som gör att det är svårt för dem att försörja sig.

SFPO menar att det absolut går att rädda Östersjön - och att vi måste gör a det med gemensamma krafter och med fakta som bas

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande SFPO

 

Malin Skog

Hållbarhetsansvarig SFPO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer