Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-05-04

Ordinarie föreningsstämma i SFPO

Ordinarie föreningsstämma i SFPO

Sveriges Fiskares PO (SFPO) hade sin ordinarie föreningsstämma på Hotel Waterfront i Göteborg fredagen den 28 april 2017. Stämman leddes med fast hand av Roger Skymne, ordförande i SVC.
Stämman förlöpte planenligt och en ny styrelse valdes. Samtliga styrelseledamöter i den gamla styrelsen omvaldes: Tore Johnsson (som vid det konstituerande sammanträdet efter stämman omvaldes till vice ordförande), Martin Axelsson, Stefan Westerberg, Andreas Ganefjord, Peter Hagberg, Benny Karlsson, Sterner Lundgren, Kristian Nilsson och Lars-Johan Olsson. Härutöver invaldes två nya ledamöter i styrelsen: Lars Johansson och Mats Johansson.
En enhällig föreningsstämma omvalde Peter Ronelöv Olsson till ordförande.
SFPO kommer även fortsättningsvis att ha fyra kommittéer: Fisk och kräfta, Räka, Fiske med passiva redskap (Västerhavet) och Östersjön. Till kommittéordföranden valdes (i samma ordning) Sterner Lundgren, Stefan Westerberg, Martin Axelsson och Tore Johnsson (samtliga omval, förutom Sterner, som tidigare var vice ordförande i kommittén).

Gemensamt stämmomöte – SFPO tillsammans med SVC och SPF
Efter SFPO:s föreningsstämma avhölls ett gemensamt stämmomöte som arrangerats av SFPO tillsammans med SVC och SPF. Temat för det gemensamma stämmomötet, som var mycket välbesökt och uppskattat av de närvarande, var ”Svenskt fiske nu och i framtiden”. Det gemensamma stämmomötet modererades på ett utmärkt sätt av Stefan Edman.
Det gemensamma stämmomötet inleddes av SFPO:s ordförande Peter Ronelöv Olsson tillsammans med SPF:s ordförande Thomas Ahlström. Peter välkomnade samtliga och uttryckte sina förhoppningar med det gemensamma stämmomötet varefter Thomas berättade lite om verksamheten i SPF.


Peter Ronelöv Olsson i talarstolen

Thomas Ahlström i talarstolen

Förste talare ut var departementsrådet Sara Colliander. Temat för hennes anförande var ”Svenskt fiske nu och i framtiden samt Brexit”. Meningen var att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht skulle ha närvarat, men han hade fått förhinder. Sara framförde en hälsning från ministern. Hennes anförande var mycket uppskattat och spände över många intressanta saker.

Sara Colliander i talarstolen

Intresserade medlemmar i SFPO och SPF

Som andre talare ut var det meningen att Jordbruksverkets GD Leif Denneberg skulle vara. Då han fått förhinder ersattes han av avdelningschefen Niclas Purfurst från samma myndighet. När han talade om fiskeriregleringar sa han träffsäkert: ”Man bör förenkla (fiskeri)reglerna och går det inte att förenkla ska de i vart fall vara begripliga”. Tredje talare ut var Havs- och vattenmyndighetens GD Jakob Granit. Han efterfrågade i sitt anförande näringens hjälp vad gäller landningsskyldighetens införande och i fråga om överförbarhet. Detta är något som myndigheten definitivt har fått och kommer att få även framöver.

Moderatorn Stefan Edman

Avd. ch. Niclas Purfurst, JoV

GD Jakob Granit, HaV

Efter dessa tre anföranden var det en frågestund. Lars-Johan Olsson frågade om det var rimligt att en ansökan om stöd till selektiva redskap ska ta 16-17 månader att handlägga. Ingen tyckte så klart att det är rimligt och Niclas Purfurst sa att handläggningstiderna måste kortas ner. Tore Johnsson frågade om inte problematiken med säl och skarv ska åtgärdas. Svaret han fick från GD Jakob Granit var att det behövs bra fakta och evidens. Här gick moderatorn in och sa konstaterande att evidens finns och att man måste skjuta av rejält! Jakob Granit framhärdade att det behövs bättre faktaunderlag.
Härefter började den andra delen av anföranden. Först ut var SFR:s tidigare ordförande Reine J. Johansson, numera verksam i SPF. Han höll ett mycket tydligt och bra anförande om Brexit, något som inte är helt enkelt. Efter honom talade Roger Thilander, VD för Göteborgs Fiskauktion (GFA) om verksamheten som bedrivs inom GFA. Han betonade i sin presentation betydelsen av bra leveranser, något som gjort att GFA hade en omsättningsökning 2016.  Som siste talar ut var Martin Kuhlin, VD för Sweden Pelagic AB. Han beskrev verksamheten och de investeringar som gjorts för att skapa ett modernt och välfungerande företag till stor nytta för det pelagiska fisket framöver.

Reine J. Johansson tillsammans med Martin Kuhlin och Roger Thilander

Efter den andra frågestunden summerade Stefan Edman på ett förtjänstfullt sätt dagen. Han konstaterade bl.a. att det pelagiska systemet och fisket fungerar bra, att regeringens politik ligger fast, att det inte är aktuellt med något förbud mot bottentrålning, att regelförenklingar är något som behövs tillsammans med certifieringar samt att Brexit är komplicerat och att det krävs att fiskerinäringen är på tårna.
Thomas Ahlström tackade samtliga för ett bra gemensamt stämmomöte. Peter Ronelöv Olsson avslutade det gemensamma stämmomötet och tackade samtliga!
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer